Rodun vuositilastot ja jalostuspohja

Tehollinen populaatiokoko määrittää jalostuspohjan laajuuden ja sitä kautta sukusiitoskertoimen kasvunopeuden ja alleelihävikin populaatiossa. Siitoskoirien sukupuolijakauma vaikuttaa tähän lukuun, jonka minimissään tulisi olla n. 200 jalostuskoiraa. Tehollisen koon ollessa alle 50 populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa. Tehollinen koko ei juurikaan kasva, jos yhtä ja samaa urosta käytetään usealle eri nartulle. Jalostuspohjaa voi laajentaa tehokkaasti vain käyttämällä sekä useita narttuja että uroksia jalostukseen.

Tunnusluvut teholliselle populaatiokoolle (Ne) esitettynä vuosille 2000 - 2015, apuna käytetty KoiraNet-tietokantaa

Johdannon teksti, viite